Paros Path II

Paros Path #2
10 x 14"
mixed media monoprint
SOLD